Rapporten har studerat löneutvecklingen för invandrare som kommer till Sverige från länder utanför Europa. Genom statistiska undersökningar visas i rapporten att dessa invandrare till en början kan tjäna nära 20 procent mindre jämfört med arbetskamrater som är födda i Sverige.
  – Jag tror att arbetsgivare ofta sätter en låg lön för att de är osäkra på vad invandraren klarar av. Med tiden blir invandraren mer erfaren i arbetet och mer kunnig i svenska språket. Arbetsgivaren är då beredd att betala mer i lön, säger Tove Eliasson, doktorand vid Uppsala universitet, som har skrivit rapporten.

Det sägs att bästa sättet att höja sin lön på är att byta jobb. Men det gäller inte för dem som är födda utanför Europa, enligt Tove Eliassons forskning.
  – Jag kan inte säga säkert vad det beror på. Men jag tror dels att en ny arbetsgivare sätter lönen lågt av osäkerhet på hur invandraren klarar jobbet. Och dels på att invandrare inte har lika lätt som svenskfödda att söka jobb som innebär en lönekarriär. Deras arbetsmarknad är mer begränsad, säger hon.
  Ändå vill hon inte avråda invandrare från att söka nya jobb.
  – Det är inte så lätt som att löneutvecklingen alltid blir bättre för dem som aldrig byter jobb, säger Tove Eliasson.

Hennes rapport visar att lönegapet till de svenskfödda minskar till en början snabbare för dem med låg utbildning jämfört med högutbildade.
  – Det kan bero på att högutbildade i större utsträckning måste kunna svenska språket i sitt jobb och det tar några år för dem att lära sig det, tror Tove Eliasson.
  Med tiden har dock högutbildade bättre löneutveckling än lågutbildade. Löneskillnaden mellan högutbildade och svenskfödda finns dock fortfarande kvar efter 30 år på svensk arbetsmarknad.
  – Jag kan inte förklara varför det är så. Men jag hoppas att min rapport gör fler medvetna om löneskillnaderna mellan invandrare och svenskfödda, säger Tove Eliasson.
  Rapporten ”Löneutveckling bland invandrade och infödda–betydelse av arbetsplatser och yrken” ges ut av IFAU, Institutet för arbetsmarknads– och utbildningspolitisk utvärdering. Den går att ladda ner från IFAU:s hemsida (se länk).