I ett samhälle som detta med många magar att mätta är det svårt att slå sig fri ur en moderat industri om man är medlem i ett kommunistiskt parti

Dessa män med stor makt håller hårt i sin pakt
är det konstigt att man känner förakt
De stjäl och förstör, våra medmänniskor dör
sen vill de att vi gör honnör

Vi bygger något annat när klockorna stannat
vi fostrades ju alla med lite jävla anamma