Att sakna de som borta är, är en börda tung att bära. Man önskar dem ständigt tillbaka så att man åter fick ha dem nära, de som borta är.
Snart är de dock åter på besök de utflugna små, tänk så fort ändå tiden kan gå. Därför måste man ta vara på, tiden vi lever här