Tidigare har arbetssjukdomar som godkänts av Försäkringskassan gått vidare till en vållandenämnd, som bedömt om arbetsgivaren varit vållande till skadan.
  Runt hälften av alla hittills prövade fall i vållandenämnden har fått avslag – trots att de alltså redan godkänts av Försäkringskassan eller AFA Försäkring.

Men sedan årsskiftet är villkoret med avtalsnämnd borta ur försäkringen för kommunals medlemmar i kommuner och landsting.
  – Det gamla villkoret om bedömning i en vållandenämnd har gjort att hundratals medlemmar genom åren fått avslag, trots att Försäkringskassan först godkänt skadan som arbetsskada. Därför har det här länge varit en viktig fråga för oss. Det har tagits upp på många förbundsmöten och kongresser, säger Inger Hjärtström, ombudsman på enheten för arbetsrätt och kollektivavtal i ett uttalande.

Skrivningen i försäkringsvillkoret i avtalsförsäkringen (TFA-KL) lyder numera:
  ”Om en skadad har en arbetssjukdom, som enligt $$ 3 och 4 har bedömts som arbetsskada, lämnas ersättning enligt skadeståndsrättsliga principer.”
  Vållandenämnden är utsedd av arbetsmarknadens parter och består av domare från hovrätt och tingsrätt.