Trädgård, park
Exempel på utbildningar: Beskärning och trädvård, markbetong och asfalt, naturstensarbeten, växtkännedom.
Här finns info: www.yrkesbevis.com, www.naturbruk.se

Djur
Exempel på utbildningar: Utbildningar till till exempel ridlärare, hästskötare, hunddagisföreståndare, gårdsmästare, hundtränare.
Här finns info: www.gronajobb.se, www.naturbruk.se

Trafik, buss
Exempel på utbildningar:
Ny teknik, eco-driving.
Här finns info: Främst interna utbildningar

Hälso- och sjukvård
Exempel på utbildningar:
Specialistundersköterska barn, steriltekniker.
Här finns info: Yrkeshögskolan

Äldreomsorg
Exempel på utbildningar:
Psykiatri, palliativ vård. Demens, finns olika utbildningar, en är Silviasyster.
Här finns info: Yrkeshögskolan, www.yrkeshogskolan.se, www.silviahemmet.se/silviasyster

Social omsorg
Exempel på utbildningar: Fördjupning om olika funktionsnedsättningar, t ex aktiveringspedagog inom LSS.
Här finns info: Yrkeshögskolan, högskolor

Förskola, skola, fritids
Exempel på utbildningar: Kurser i pedagogik, fritidsvetenskap, funktionsnedsättningar. Fritidsledarlinjen.
Här finns info: Högskolor, www.studera.nu, folkhögskolor, www.folkhogskola.nu

Räddningstjänst
Exempel på utbildningar: För yrkesaktiva brandmän finns främst två karriärvägar, räddningsledare och olycksförebyggande.
Här finns info: Ansök hos arbetsgivaren, läs mer på www.msb.se/utbildning

Sotare
Exempel på utbildningar: Skorstensfejartekniker.
Här finns info: www.msb.se/utbildning

Tekniska yrken
Exempel på utbildningar: Drifttekniker, fastighetstekniker, biogastekniker – teknikyrkena är många och det finns många olika typer av utbildningar.
Här finns info: Yrkeshögskola, yrkesvux, www.gronajobb.se

Kök
Exempel på utbildningar: Kurser i näringslära, köksmästare.
Här finns info: Yrkeshögskola, högskola

Bad- och idrottshall
Exempel på utbildningar:
Badmästare, personlig tränare.
Här finns info: Yrkeshögskolan, folkhögskolor

Städning
Exempel på utbildningar:
Ergonomi, kemikaliehantering.
Här finns info: Främst interna utbildningar, se www.sry.se