Med stor oro tog jag del av Kommunalarbetarens undersökning i nummer 4 där 64 av 94 äldreboenden fick kritik för underbemanning (se länk). Det är oacceptabelt. Bara 22 har fått mer personal, men alla har godkänts av Socialstyrelsen.
  Från Kommunals sida är vi besvikna över att Socialstyrelsen godkänt dessa äldreboenden trots att de inte uppfyllt bemanningen. Socialstyrelsen har gjort en egen sammanfattning av de åtgärder som kommuner och företag gjort för att få godkänt. Men det handlar sällan om nyanställningar. Att ha en beredskap för att sätta in extrapersonal vid behov eller att använda sig av exempelvis larmlösningar för att öka övervakningen gör att det blir fler larm, men när det ändå inte är tillräckligt många som arbetar löses inte problemet. 

Vi accepterar inte att kommuner, landsting och företag kan verka för en utveckling som försämrar våra medlemmars arbetssituation och utsätter brukarna för fara – och detta med Socialstyrelsens goda minne.
  Vi är bekymrade över att kommunerna brister i ansvar när det gäller bemanningen i äldreomsorgen. Kommunerna måste ta ett ännu större ansvar för arbetsvillkoren i vården.
  Att välfärden fungerar är något av det viktigaste för Sverige. Resten av samhället är beroende av att dessa verksamheter fungerar. Därför behövs ett större politiskt ansvarstaganade med ökade resurser till kommuner och landsting. Fler jobb i välfärdssektorn ger ökad kvalitet för både personal och brukare i vården och omsorgen, och för att deras anhöriga ska kunna känna sig trygga med den vård som ges till dem de älskar. Det är därför inte okej att Socialstyrelsen missat att göra helt korrekta uppföljningar av bemanningen.

Från Kommunals sida tänker vi inte stillasittande tiga i den här frågan. Nu växlar vi upp.  Vi kräver att politiker ute i landet tar sitt ansvar. Våra sektioner ute i landet kommer att starta ett strategiskt arbete med uppföljning. Vi kommer att besöka och förväntar oss aktiv handling i kommunerna, landsting och företag som fått kritik men ändå inte höjt bemanningen.

Annelie Nordström,
ordförande för Kommunal