Ann-Christine Blixth i Botkyrka.Ann-Christine Blixth.

Den 21 mars hålls ett ovanligt möte i Botkyrka. Då ska anhöriga, brukare och deras vänner ge tips till kommunen om hur de kan förbättra sin kvalité. Idén kommer från Ann-Christine Blixth som också ska leda mötet. Hon har sett hur hemtjänsten fungerar på nära håll. Hennes gamla mamma bodde hemma hos henne i två års tid och hade hemtjänst under en del av den tiden.
  – Vi såg stora brister men trodde att det var för att vi fanns så nära mamma.  Så fick jag höra att fler hade samma problem. Ensamma människor som inte kan ställa krav och då bestämde jag för att göra något åt det, säger hon.

Framförallt ser hon problem som beror på dålig ledning. Bland annat hade de ingen att kontakta i hemtjänsten och personalen fick inte lära sig hur de skulle använda olika lyfthjälpmedel mamman fick. Följden blev att de fick svårt att lyfta och duscha henne. Mamman själv ville aldrig protestera och stöta sig med personalen.
  – Hon fyllde i den där brukarenkäten så att det såg ut som att allt var frid och fröjd. Man sågar inte gärna i den gren man sitter på. Hon dog för ett år sedan och jag vill göra vad jag kan för att hemtjänsten ska förbättras.
  På mötet hoppas hon att det ska komma fram saker som Botkyrka kommun har nytta av har nytta av.
  – Personalen ska ha det bra på jobbet och de gamla ha det bra hemma. Att det fungerar dåligt är tecken på att ingen har det bra idag. Jag tror att anhöriga och gamla som har hemtjänst har förbättringsförslag som kan göra att arbetet fungerar bättre.

Lennart Eriksson är ordförande för Kommunal Stockholm Sydväst som Botkyrka tillhör. Han håller med Ann-Christin Blixth om att det finns problem i äldreomsorgen.
  – Det finns definitivt ett systemfel som är skapat av politiska beslut. Man förstår inte vad det är att arbeta med gamla. De behöver olika stöd varje dag. Exempelvis tar en dusch inte samma tid varje dag.
  Han tycker att allt arbete för att förbättra hemtjänsten är bra och Kommunal kommer att finnas med på mötet.
  – Jag tycker att brukarna och anhöriga ska vara med och utforma insatsen. Finns inte sådana forum måste de skapas. I Botkyrka håller kommunen på att undersöka vad i organisationen som gör att kvaliteten i hemtjänsten inte är så bra som man vill. Det här mötet kommer i anslutning till det, säger Lennart Eriksson.