– Det sänder signaler om att det kanske inte krävs någon generell dundersatsning, säger han.
  Lars Johansson är ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Lunds kommun. När förslaget från Socialstyrelsen kom om skärpta krav på bemanning, gjorde tjänstemännen en preliminär beräkning att det skulle krävas satsningar för 55 miljoner kronor.

Det berodde delvis på att kommunens äldreomsorg är uppdelad i många små enheter. Socialstyrelsen krävde först att det skulle vara en anställd per enhet, ett krav som nu dragits tillbaka.
  – Det är klart det kommer kosta, men 55 miljoner var lite högt. Lund ligger inte sämst till med bemanningen i dag, säger Lars Johansson.

KA:s granskning har gjort honom tveksam till om det kommer att krävas så stora förändringar.
  – Det får en att fundera på vad som krävs när Socialstyrelsen godkänner 33 boenden, trots att de inte gjort så mycket åtgärder.
  Knappt 90 av landets kommuner säger redan idag att de nya reglerna kommer kräva mer vårdpersonal, enligt en enkät som tidningen Dagens Samhälle har gjort. Många arbetsgivare oroar sig för att det kommer bli svårt att hitta utbildad personal.

Drog tillbaka minimigräns, men de gamla ska duschas oftare

• Den 1 januari 2014 gäller skärpta krav på bemanning.
Bemanningen måste vara tillräcklig för att de anställda ”snabbt kan uppmärksamma” om en demenssjuk behöver hjälp och ”utan dröjsmål” ge den hjälpen.
• Socialstyrelsen satte först en gräns på minst en anställd på tio boenden, men det drogs tillbaka efter kritik.
• Föreskrifterna gäller än så länge bara brukare med demens. Men målet är att samma regler ska införas för all äldreomsorg och även för hälso- och sjukvården.
• De nya föreskrifterna innebär också förändringar för de gamla. De som bor på äldreboende ska i likhet med brukare i hemtjänsten få önska biståndsbedömda insatser. På ett boende får man idag ett paket av insatser. Från nästa år kan de boende själva be om att få duscha oftare, gå ut mer eller liknande. Kommunen bedömer hur mycket tid som är skäligt att bevilja.