Marina Johansson (S), kommunalråd i Göteborg.Marina Johansson.
Foto: Magnus Gotander

– Vi har inte råd att slösa bort bra personal.  Vi har ett rekryteringsbehov och att kasta ut folk efter 720 dagar som lagen ger rätt till är inte en bra personalpolitik. Dessutom ger det en dålig kvalité på vård och omsorg eftersom timanställda inte vidarutbildas på samma sätt som fastanställda.

Hur ska ni göra?
  – Personal som arbetat 200 arbetspass ska ha ett utvecklingssamtal med sin chef. Är man överens om att arbetet fungerar bra ska man erbjudas fast anställning om man har rätt utbildning. Har man inte det ska ett andra samtal hållas efter ytterligare 200 arbetspass och vill man utbilda sig då ska man få fast anställning efter det.

Hur långt är ett arbetspass?
  – Det beror på hur man blir inringd. 3-4 timmar kan vara ett pass.

Vad händer om chefen inte tycker att man fungerar i jobbet?
  – Då ska man säga som det är: ”Du fungerar inte i vården och borde göra något annat”. Att fortsätta ringa en vikarie som inte fungerar i jobbet är inte bra för någon.

När ska det här genomföras?
  – Vi är överense i majoriteten som består av Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Jag hoppas att vi kan ta beslut i kommunstyrelsen om det här innan sommaren. Våra tjänstemän har fått i uppdrag om att ta fram riktlinjer så att reglerna inte kan misstolkas och att det verkligen följs.

LAS

Lagen om anställningsskydd (LAS) ger den som arbetat mer än 720 dagar rätt till en fast tjänst.