Kommunalarbetarens egen granskning (se artikel här bredvid) visar att delade turer inom vård och omsorg förekommer i nio av tio kommuner. Vår undersökning visar också att 60 procent av Kommunals fackliga sektioner runt om i landet anser att delade turer blivit vanligare de tre senaste åren.

Samtidigt kommer alltså Kommunal med en egen undersökning. I rapporten finns inga siffror om huruvida det blivit vanligare eller inte på senare år, däremot visar den hur många medlemmar och vilka medlemmar som är berörda.
  • 24 procent av de heltidsanställda och 22 procent av de privatanställda jobbar delade turer, enligt rapporten.
  • Hälften av medlemmarna i äldreomsorgen har delade turer. Men där är de geografiska skillnaderna stora. 78 procent i Norrbotten går på delade pass medan andelen medlemmar i i Stockholms äldreomsorg med delade turer på sitt schema är 27 procent.

 Annelie Nordström, ordförande för Kommunal.Annelie Nordström.
Foto: Björn Svensson

Man har också frågat medlemmarna vad de tycker om dessa scheman, tio procent är positivt inställda och fyra av tio upplever dagligen trötthet och stress som en följd av de delade passen.
  – Det blir ingen vettig balans mellan arbete, fritid och sömn, säger Annelie Nordström.
  Nio procent, företrädesvis bussförare, får viss kompensation för uppehållet mitt på dagen. För det stora flertalet som jobbar delade turer är uppehållet helt utan ersättning.

Den bransch där delade turer används flitigast, enligt Kommunal, är bussbranschen där ungefär hälften av medlemmarna har delade turer. I äldreomsorgen är motsvarande siffra 45 procent.
  I Kommunalarbetarens egen granskning svarar 74 procent av sektionerna att det förekommer på över hälften av arbetsplatserna i vård och omsorg.
  Rapportens slutsatser bygger dels på en webbenkätundersökning från Novus och dels på en egen medlemsundersökning från Kommunal.

I årets avtalsrörelse på kommun- och landstingssidan, liksom i den förra avtalsrörelsen, yrkar Kommunal på en begränsning av delade turer.
  Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting kommer med en gemensam rapport senare i vår, där frågan om delade turer också har granskats.