– Hittills har förhandlingarna varit skapligt konstruktiva. Målsättningen är att vara klara i mars månad men det vet man inte säkert, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Kommunal och deras motpart Sveriges Kommuner och Landsting, SKL hade överläggningar senast igår (den 7 mars) och har börjat träffas mer regelbundet. Men de kan inte sätta igång på allvar förrän industriförhandlingarna är klara. De väntar, liksom alla andra som sitter i förhandlingar om nya löner, på det så kallade märket
  Den största stötestenen i industriförhandlingarna är inte oväntat LO-principen om att löneökningarna till dem som har löner under 25 000 kronor ska anges i krontal.  För Kommunal som har medellöner under 25 000 kronor blir just den frågan extra intressant. 
  – Arbetsgivarna är helt tokiga på den idén. De gillar det inte alls, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Arbetsgivarsidan har redan protesterat kraftigt mot principen och kallar den för ett brott mot industriavtalet.
  – Märket ska sättas i procent, det är vår bestämda uppfattning, säger Lars Askelöf, som är förhandlingschef hos en av IF Metalls motparter, Industri- och kemigruppen.
  Blir detta den stora stötestenen?
  – Ja det tror jag. Det finns fler frågor men detta är en viktig och stor fråga, säger Lars Askelöf.
  LO-förbunden yrkar på löneökningar med 2,8 procent och 700 kronor för de som tjänar under 25 000 kronor.
  En annan svårsmält fråga för arbetsgivarna är att de lägsta lönerna ska höjas, även dem med 700 kronor.

Ett första utkast i industriförhandlingarna från de opartiska ordförandena skissar på ett treårigt avtal. IF Metall har svarat positivt på detta.
  – Det kan vi gå med på om villkoren i avtalet hamnar på en acceptabel nivå, säger Veli-Pekka Säikkälä.
  Även längden på avtalet har betydelse för Kommunals och SKL:s förhandlingar.
  I förhandlingarna om ett nytt avtal för LO-förbundet Byggnads medlemmar kärvar det rejält. Byggnads har varslat om strejk från och med tisdag nästa vecka för omkring 3 000 medlemmar på cirka 160 arbetsplatser. Byggavtalet löpte ut den 28 februari.

Avtal 2013

LO-förbunden kräver i sina yrkanden löneökningar på 2,8 procent för dem med löner över 25 000 kronor/månad, och 700 kronor för dem som tjänar under 25 000 kronor. (heltid)
De lägsta lönerna ska höjas med samma krontal, enligt LO-facken.
Enligt förhandlingsordningen inom industrin kommer så kallade opartiska ordföranden (Opo) i slutet av förhandlingarna. Den konstruktionen finns inte i avtalen på kommun- och landstingssidan. Där kallar man in medlare om parterna inte kommer överens.