Bra skor är både en ekonomisk fråga och en arbetsmiljöfråga enligt Ing-Marie Fogelberg.
  – Vi sliter mycket skor, vi vistas mycket utomhus i alla väder. De senaste vintrarna har vi haft mycket halkolyckor med sjukskrivning som följd.

Ing-Marie Fogelberg är arbetsplatsombud på en hemtjänst-enhet i Falköping. Hon började med att skriva en skrivelse till Kommunal om vinterskor. Tillsammans med Krister Sjölin, RSO (Regionalt Skyddsombud) samlade hon namnlistor från arbetskamraterna. Det blev över 100 namn som Krister Sjölin tog med sig till socialnämnden. Året innan hade han ”bara” gått via socialchefen, som inte nappade. Men socialnämnden har nu budgeterat att alla fast anställda i hemtjänsten ska få vinterskor till hösten. Tyvärr kommer vikarierna nog i skymundan, enligt Ing-Marie Fogelberg.
  Men hon är jätteglad att ha lyckats med en viktig fråga och hoppas att fler kommuner kommer följa efter.
  – Det känns jättebra. Jag har jobbat 37 år i hemtjänsten och jag har aldrig fått skor förut.

Sedan är det en kvinnofråga också, säger hon. Inom gata, park och de tekniska, manliga jobben i kommunen får de anställda skor.
  – Sedan önskar vi förstås sommarskor också för vi går mycket och det frestar på våra knän om vi inte har bra skor. Och bra skor är dyra skor.
  Arbetskläder har hemtjänsten sedan tidigare, även om de inte räcker fullt ut.
  Krister Sjölin är väldigt glad att de lyckades få igenom skor i hemtjänsten, något han tror är mycket ovanligt i kommunerna. När KA undersökte tillgången på arbetskläder- och skor för ungefär ett år sedan, svarade elva procent av kommunerna att hemtjänsten får arbetsskor för utomhusbruk.
  – Jag har drivit det här utifrån arbetsmiljön eftersom det är mycket halkolyckor på vintrarna. Så det här behöver inte bli en utgift utan kan bli en besparing i det stora hela.