Rödhättan.

– Vi var främst inriktade på arbetarkvinnor. Tiden var ju en annan och mycket handlade om att överhuvudtaget kunna arbeta och kunna kombinera det med barn och hem, eftersom det inte fanns dagis på det vis som det gör i dag. Vi skrev mycket om fackliga frågor, om mäns och kvinnors löner, städstrejker och villkor på arbetsplatserna.

 Ingrid Sillén.Ingrid Sillén.
Foto: Jens Kassnert

Får de här frågorna utrymme i dag?
  – De finns väl i facklig press men inte i övrig media. Jag kan sakna diskussionen om löneskillnader och anställningsvillkor. Frågor som har med feminism att göra förknippas mer med medelklassfrågor än med arbetarkvinnornas situation. I dag förs diskussionen mycket på nätet i stället för i föreningslivet, på gott och ont.