SVAR: Har man varit anställd i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod hos en arbetsgivare, antingen i allmän visstidsanställning eller som vikarie, övergår anställningen till en tillsvidareanställning, alltså en fast anställning. Det är det som kallas konvertering. Varför du inte fick fortsätta på din 50-procentiga anställning i personalpool eller jobba som vikarie borde din arbetsgivare kunna svara på. Konverteringskravet finns kvar under fem år för var och en av konverteringsreglerna, allmän visstidsanställning eller vikariat. För att få hjälp med dina frågor kan du ta kontakt med dina lokala fackliga företrädare på sektionen.
/Tord Almlöf