Utredaren, kristdemokraten Anders Wijkman, tycker att de som idag upphandlar varor och tjänster i kommuner, landsting och staten många gånger gör det för lätt för sig.
  Han kritiserar försiktighetsprincipen, att inte våga ställa andra krav än lägsta pris. Anders Wijkman menar att det redan i dag går att ställa till exempel sociala krav om att en viss andel arbetslösa ska beredas sysselsättning i entreprenaden.

Anders Wijkman håller heller inte med dem som säger att upphandlaren inte kan ta hänsyn till arbetsvillkoren hos entreprenören, att detta bara är en fråga för arbetsgivaren och de anställda att lösa.
  – Jag föreslår att ledningarna i myndigheterna ska ta ett större grepp över de upphandlingar som genomförs. De bör ställa de övergripande kvalitetskraven och se till att det görs regelbundna uppföljningar för att se till att dessa krav följs. Det ska bland annat gälla miljökrav, mänskliga rättigheter och god arbetsmiljö, säger han.
  Anders Wijkman menar att lägsta pris ska ersättas med en princip om lägsta möjliga totala kostnad. Det innefattar hur miljön och de anställda påverkas i hela kedjan med produktion, transport, energiåtgång, användning och avfallshantering.
  – I slutändan blir det billigare och en större vinst för samhället än att bara stirra sig blind på lägsta pris, säger han.

Anders Wijkman tycker att upphandlare ska ta hänsyn till hur arbetskraften behandlas.
  – Det borde vara självklart att följa de internationella konventioner som reglerar detta, säger han.
  En av dessa ILO–konventioner, ILO 94, säger att upphandlande myndigheter ska ställa krav om att berörd personal har anställningsvillkor enligt lag eller kollektivavtal på orten.
Riksdagen har begärt att Sverige ansluter sig till ILO 94 men regeringen säger nej.
  Anders Wijkman tycker för egen del att ILO 94 borde bli en lag i Sverige.
  – Men vi får avvakta diskussionen i EU där nya upphandlingsdirektiv diskuteras. Det finns de som menar att ILO 94 står i strid med EU:s utstationeringsdirektiv, vi får se hur beslutet kommer att bli, säger han.