SVAR: Som jag förstår det har du en anställning inom kommunen i botten och är sjukskriven i dagsläget. Du undrar vad som händer med din ”rehabpenning” under tid med avgångsvederlag. Det framgår dock inte av din fråga om du nu har sjukpenning eller rehabiliteringspenning, som är lika stor som sjukpenningen.
  Har du rehabiliteringsersättning innebär det normalt också att du genomgår någon form av pågående arbetslivsinriktad rehabilitering inom ramen för en rehabplan, med målet att du ska komma tillbaka i arbete. På så sätt skiljer sig rehabiliteringsersättning från vanlig sjukskrivning med sjukpenning. Det framgår inte heller av din fråga om arbetsgivaren endast har förklarat för dig att det inte finns några arbeten för dig, eller om arbetsgivaren faktiskt har genomfört en konkret rehabiliteringsutredning och omplaceringsutredning.
  Om du skulle bli uppsagd eller ”utköpt” med avgångsvederlag räknas tiden med avgångsvederlag normalt sett som arbetad tid med lön, oavsett om du faktiskt har utfört något arbete. Du anses kompenserad ekonomiskt och kan inte få sjukpenning eller rehabiliteringsersättning eller för den delen a-kassa samtidigt. Du kommer också att behöva skydda din sgi, sjukpenninggrundande inkomst,  under denna period, till exempel genom att vara anmäld på Arbetsförmedlingen. Avgångsvederlaget är inte i sig sgi-grundande. Så länge du skyddar din sgi ligger din föregående inkomst till grund för vad du får i exempelvis sjukpenning.
  Mitt råd är att du inte utan vidare föreslår att bli ”utköpt” eller går med på något sådant förslag från arbetsgivarens sida. Det är dock svårt att svara närmre på detta utan att känna till detaljerna i ditt ärende. Kontakta ditt lokala fackombud så att kan de hjälpa dig ytterligare.
/Magnus Eriksson