Dessa minimivillkor ska vara reglerade i nationell lag eller i nationella kollektivavtal. EU–domstolen godkänner inte lönenivåer eller villkor på orten följs enligt ILO 94.

Det här föreslår Anders Wijkmans utredning:
  •Inrätta en central myndighet för att ge stöd och vägledning vid upphandling. Denna myndighet ska också kunna hjälpa till med uppföljning av hur anbudskraven följs av entreprenörerna.
  •De upphandlade myndigheterna bör få större utrymme att anpassa kraven så att dessa bättre passar den offentliga sektorns behov.
  •Gör det lättare att ställa miljömässiga och sociala krav samt att premiera nytänkande för verksamheten.
  •Ta fram en vägledning som visar hur livscykelkostnader kan beaktas i offentliga upphandlingar.
  •Offentliga sektorn bör utnyttja sin köpkraft för att locka fram lösningar för att radikalt minska energi– och materialomsättningen.
  •Upphandlingarna ska göra det lättare för medborgarna att utnyttja sin valfrihet vid användning av varor och tjänster.
  •Utveckla samarbete i Norden kring upphandlingar för att utveckla och följa upp miljökrav och sociala krav.