Finns barnsköterskor kvar om 50 år?
  – Vi hoppas verkligen det och vi försöker driva den frågan mot SKL, att barnsköterskor behövs. Idag får många undersköterskor gå in och jobba som barnsköterskor, utan att ha den kompetensen i sin utbildning, fokus på det friska och det sjuka barnet. Nu finns det specialistundersköterskeutbildning med inriktning mot barn både i Växjö och Åsö.

Vad tar ni upp under utbildningsdagarna?
  – Det är sjukhuset som anordnar utbildningsdagarna som får berätta om sin specialistkompetens, i år är det Karolinska universitetssjukhuset. Vi kommer bland annat prata om onkologisjukdomar hos barn och anorexi.
 
Barnsköterskeföreningen är en relativt nybildad förening, varför startades den?
  – Vi har pratat i många år om att starta en förening, det finns ju föreningar både för sjuksköterskor och läkare. Vi tyckte att det behövdes för att visa att vi finns inom vården, vi som har en specialistkompetens om barn.

Du är själv pensionär, hur länge kommer du orka vara engagerad i föreningen?
  – Jag sitter gärna kvar om jag blir omvald vid årsmötet. Jag vill gärna följa utvecklingen med föreningen.