Avtalskraven som Kommunal har lämnat till arbetsgivarorganisationen Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund SSR gäller skorstensfejare (sotare), brandskyddskontrollanter, verkmästare, förmän, ventilationstekniker och andra anställda inom sotningsverksamhet.

Kommunal kräver bättre regler när en arbetstagare lånas ut till ett annat distrikt än sitt eget, eftersom det enligt facket blir allt vanligare att ha uppdrag i flera distrikt. I dagsläget finns en skrivning om vad som gäller om en arbetstagare lånas ut till ett annat företag, Kommunal vill att den skrivningen ska gälla även om arbetstagaren lånas ut inom företaget men till ett annat distrikt.
  Eftersom distrikten kan ligga långt ifrån varandra kräver Kommunal också att restid mellan olika distrikt räknas som arbetstid.
  Eftersom sotare har en tuff fysisk arbetsmiljö kräver Kommunal att arbetstagarna ska få ägna sig åt friskvård på betald arbetstid.

Kommunal kräver också:
  • Löneökningar med minst 700 kronor i månaden.
  • Höjda lägstalöner med minst 700 kronor.
  • Att det ska finnas möjlighet att i lokala avtal byta ut rast mot måltidsuppehåll.

Nuvarande avtal går ut den 31 mars 2013.