Hösten 2010 avslöjades att äldre lämnades ensamma nattetid på låsta demensenheter runt om i landet. Socialstyrelsens inspektörer slog fast att 64; det vill säga nära sju av tio boenden (se fotnot) hade för lite personal för att garantera de äldres trygghet och säkerhet. 

Två år senare har alla kommuner och privata vårdföretag fått grönt ljus av Socialstyrelsen. Men Kommunalarbetarens enkät med samtliga 94 granskade boenden visar att det inte blev så många fler händer i vården. Bara 34 procent, eller 22 stycken av de 64 kritiserade boenden, har höjt sin grundbemanning på natten.
  Socialstyrelsen har gjort en egen sammanfattning av de åtgärder som kommunerna gjort för att få godkänt. I den står att 25 av 94 boenden förstärkt bemanningen. Men när Kommunalarbetaren granskar åtgärderna närmare visar det sig att det sällan handlar om nyanställningar. Snarare en beredskap att sätta in extrapersonal vid behov.
  – Man kan säga att de har vidtagit olika åtgärder för att se över bemanningen, medger Anita Bashar Aréen, handläggare på Socialstyrelsen som gjort sammanställningen.

När KA pratar med undersköterskor på ett tiotal boenden som fått godkänt, står det också klart att demensavdelningar fortfarande lämnas obevakade under delar av natten. Ofta har de anställda fått instruktioner om att en person alltid ska sitta på boendets demensenhet, men bemanningen räcker inte.
  – Vi cirkulerar, men vi tvingas prioritera för vi är inte personal som täcker att vi kan vara en på varje våning, säger  Britt Andersson, arbetsplatsombud på Klockarhöjdens äldreboende i Skellefteå.

Många kommuner har enligt Socialstyrelsen hanterat kritiken genom att använda sig av praktiska lösningar, som nya typer av lås som de äldre kan öppna själva, och larmanordningar.
  – Vi märker att larmsituationen är en enorm stressfaktor på äldreboenden, både på dagen och natten, säger Åsa Sjöström Ross, inspektör på Arbetsmiljöverket i Luleå.
  – Det måste vara oerhört jobbigt att försöka ta hand om de gamlas oro och samtidigt höra alla larm som man inte hinner med.

Fotnot: Socialstyrelsen har räknat fel. Det var 64 boenden, inte 54, som de sa från början, som fick kritik för bemanningen.

Fler än hälften ökade inte bemanningen

33 har INTE ökat bemanningen.
22 har ökat bemanningen.
3 har inte svarat.
6 boenden har lagts ner eller enheten flyttat. 

94 boenden i 48 kommuner granskades av Socialstyrelsen 2010. 64 fick kritik för att det var för lite personal för att de boende skulle kunna känna sig trygga. Siffrorna ovan visar hur dessa gjort efter kritiken.
Av de 22 som höjde bemanningen hade ett beslutat att göra det redan innan inspektionen. I två fall har bemanningen höjts två timmar per natt.
Se hela listan över vilka boenden som har ökat bemanningen här (dokument i PDF-format).

Började i Piteå

• Upprördheten var stor hösten 2010 när Uppdrag granskning avslöjade att gamla demenssjuka människor lämnades ensamma och inlåsta på ett boende i Piteå. Socialstyrelsen skickade sina inspektörer som oanmält besökte 94 äldreboenden runt om i landet. 64 äldreboenden var underbemannade. Personalen räckte inte till när de skulle springa mellan flera våningar och ibland även åka ut och hjälpa hemtjänsten.
• Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nya regler.

Detta händer 1 januari

Den 1 januari 2014 skärper Socialstyrelsen sina föreskrifter om bemanning. En enhet får aldrig vara obemannad, de anställda måste snabbt kunna ge den hjälp som behövs.