Jag tackar Kommunals Lena Andersson för ett sakligt och seriöst svar på min debattartikel ”Borgerliga behövs inom LO-facken” (se länkar).
Det är bra att Kommunal bett den drabbade kvinnan om ursäkt, och det är framförallt utmärkt att Lena Andersson skriver att Kommunal i första hand är en fackförening som verkar för medlemmarnas bästa. Det är också utmärkt att hon är tydlig med att man kan arbeta fackligt oavsett politisk färg och att hon förespråkar en intern debatt i Kommunal. Jag tolkar det som att även moderata sympatisörer är välkomna både som medlemmar och fackligt aktiva i Kommunal.
  Däremot gör det mig bekymrad att Kommunal fortfarande, år 2013, i sina stadgar föreskriver något så otidsenligt som att förbundet ska verka för en samhällsutveckling på ”demokratisk socialistisk grundval”.

Den svenska modellen bygger ju på att politikerna inte bestämmer minimilöner, arbetsvillkor och annat, utan att huvuddelen av regleringen av villkoren på arbetsmarknaden har överlåtits till arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal. Det är ett oerhört viktigt ansvar för parterna på arbetsmarknaden, man har fått riksdagens och regeringens förtroende att hantera frågor som i många andra länder regleras genom lagstiftning.
  Förutsättningen för den svenska modellen är en hög organisationsgrad, dvs att de flesta är medlemmar i facket. I annat fall tappar kollektivavtalen sin legitimitet. I en sådan situation borde det minsta man kunde begära att de parter som har ansvaret för kollektivtalen också är tydliga med att man inte har en rent partipolitisk agenda. Allt för att alla medlemmar ska känna sig välkomna.

Om Kommunals ledning menar allvar med att man försvarar den svenska modellen med kollektivavtal och hög organisationsgrad borde man snarast verka för en stadgeändring och göra Kommunal partipolitiskt obundet, precis som många andra fackliga organisationer i Sverige redan är.

Jan Ericson,
riksdagsledamot (M), ansvarig för moderaternas fackliga nätverk