Anna-Karin Grönlund, hemtjänsten i Göteborg.Anna-Karin Grönlund.

Vad innebär reflektionsstunderna?
  – Det går ut på att man ska reflektera kring arbetet för att hitta områden för förbättring. En av oss berättar och resten av gruppen reflekterar och diskuterar sedan medan frågeställaren lyssnar. Exempelvis om någon har svårt att få in en dam i duschen så kan vi ge varandra tips på hur vi brukar göra. Vi har ju mycket kunskap och den kommer fram när vi diskuterar. Det blir också bättre sammanhållning i gruppen och vi får större respekt för varandra.
  – Vi har efterfrågat något sådant i flera år. Det är ju jätteviktigt.

Ni träffas någon timme varannan vecka – det inte svårt att få tid till det?
  – Jo, i hemtjänsten är det ju svårt och vi har inte riktigt hittat någon lösning på det än. I så fall får vi ta in vikarier eller så får dagspersonalen förlänga sina pass.

Finns det något negativt med metoden?
  – Nej, inte alls. Jag tycker detta är jätteviktigt eftersom vi har det så stressigt på jobbet, att vi inte riktigt hinner reflektera och diskutera annars.

Nu är projekttiden slut – blir det någon fortsättning?
  –  Ja, vi fortsätter med detta. Tanken är att detta ska implementeras i stadsdelen och att fler ställen i Norra Hisingen ska införa detta.
  – Metoden har fått oss att inse: ”Vad vi kan – vi är ju duktiga på detta!”