Yvonne Chevallerau.Yvonne Chevallerau.

På Keolis arbetar bussförare, mekaniker och servicehallsarbetare. När den centrala samverkansgruppen, som arbetar övergripande i Sverige och där Kommunal finns representerade, fick ut handlingar från 2011 kunde man konstatera att personal på företaget Keolis hade arbetat fler övertidstimmar än det tillåtna 200 timmar per person och år.
  – Vi såg ett för stort övertidsuttag, exempelvis ett exceptionellt stort uttag av övertid inom verkstäderna, vilket troligtvis beror på att det är brist på mekaniker, menar Yvonne Chevallerau, som är ombudsman för Kommunal i Stockholm men nu företräder Kommunal i de nationella förhandlingarna med Keolis.
  – När de vann anbuden så var de väl inte riktigt rustade. Deras förklaring är att de inte hade ett tidsenligt system. Det är ju inte bra för personalen att bli utsatt för så mycket övertidsarbete men de har fått betalt för sin arbetade tid, säger Kommunals Yvonne Chevallerau.

Tvisteförhandlingen mellan Keolis och Kommunal har precis avslutats. Keolis ska nu betala ett skadestånd på nästan 850 000 kronor till Kommunal. Om det förekom ett för stort uttag av övertid för förra året, det vet man ännu inte, eftersom Kommunal inte tagit del av handlingarna för 2012.
  – Nu ska vi se till att det inte blir så år 2013. Vi ska sätta oss ner med företaget inom två veckor och diskutera hur detta ska undvikas i fortsättningen. Men som det känns nu, så tror vi att skyddsorganisationen på Keolis kan få en bättre kontroll i framtiden, menar Yvonne Chevallerau.