Jessica King.Jessica King.

Vad är budkaveln för något?
  – Det är en utbildningsdag för undersköterskor inom anestesi, operation och intensivvården som går runt på olika sjukhus varje år. Det startade 1989 i Halmstad och har blivit så stort att det delats upp i sektioner. Vi kommer hålla i den för södra delen.

Varför behövs en sådan här utbildningsdag?
  – Det finns bara utbildningar för läkare och sjuksköterskor och satsas nästan ingenting på undersköterskor. Detta ska vara för undersköterskor och inte kosta allt för mycket så att sjukhusen har råd att skicka oss på det. Det är vi undersköterskor själva som anordnar, det sjukhusen bidrar med är att avsätta tid.

Kommer ni ha något särskilt tema?
  – Det kommer handla en hel del om etik och även lite om utbildning. Kungälvs sjukhus är pilotsjukhus för en behandlingsform som går ut på att korta vårdtiderna för knän, och vi hoppas att vi ska få godkännande att prata om det. Annars är vårt stora dragplåster Arbogamamman, vars två barn mördades. Hon ska hålla föreläsning om sin kamp och vårdhistoria.