– Vi har stora invändningar mot hur personalen blev informerade om det. De fick ett sms dagen innan beslutet togs, berättar Margaretha Styffe, ordförande för Kommunal i Karlstad.

Inte heller lades handlingarna inför beslutet ut på kommunens hemsida. Hela punkt 4: ”Beslutet för vård- och omsorgsnämnden 2013” saknades på nätet, eftersom det bedömdes som ”arbetsmaterial” av förvaltningsdirektören. Det var inte förrän Värmlands Folkblad på tisdagen började ställa frågor som det lades ut. Vid samma tidpunkt skickades också ett sms ut till personal och brukare om att de kunde ta del av förslaget genom att gå ut på internet.
  Tror du att kommunen medvetet mörkade planerna?
  – Jag vill ju inte tro att det är så, men man vet ju inte riktigt vad man ska tro, säger Kommunals Margaretha Styffe.
  Till Värmlands Folkblad säger nämndens ordförande, Marlene Lund Kopparklint (M), att personal och brukare ska involveras i processen, men att man först ville att beslutet skulle fattas, så att man hade något handfast att informera om.

Det är för att sänka kostnaderna som vård- och omsorgsnämnden i onsdags beslutade att all personlig assistans läggs ut på privata företag. I nuläget är ungefär hälften av verksamheten i kommunal regi, vilket kostar kommunen sex miljoner kronor per år, medan de privata vårdföretagen klarar sig med enbart statens ersättning. Nu ska man ta fram ett förfrågningsunderlag för att lägga ut all personlig assistans på entreprenad.
  – Det tycker vi väl inte är så jättebra. Både valfriheten och tryggheten för personalen riskerar att bli sämre, säger Margaretha Styffe.
  Kommunal har ett antal principiella invändningar mot beslutet, något som man också framförde till kommunen i en skrivelse. Exempelvis har de som är tillsvidareanställda i kommunen rätt till heltid, något som ofta inte gäller hos de privata aktörerna. De flesta privata företag har heller inte meddelarfrihet, menar Margaretha Styffe.
  – Sedan påverkas ju även brukaren genom att kontinuiteten bryts.

Enligt Kommunals Margaretha Styffe hade personalen velat vara med i processen i ett tidigare stadie.
  – Vi tycker inte att vi har fått redovisning av hur man har tänkt kring besparingarna. Det är väl klart att man ska se över ekonomin. Men när man tar sådana beslut så måste man ju diskutera det och involvera personalen i diskussionen. Då kanske man kan hitta andra lösningar eller så får man åtminstone personalen med sig.