Ett 50-tal kommunalare på sjukhuset berörs. De som ständigt jobbat natt under dessa tio år beräknas ha arbetat 350 timmar för mycket. När Kommunal upptäckte detta inleddes en tvist med arbetsgivaren.
  De mest drabbade har nu fått tillbaka 70 timmar att ta ut i komptid. Facket kunde bara begära ersättning för de två senaste åren då det gäller brott mot kollektivavtalet, berättar ombudsman Jessica Karlsson, Kommunal avdelning Öst, som förhandlade saken.
  En mentalskötare som KA talat med, som vill vara anonym, är inte alls nöjd med att få tillbaka 70 timmar. Dessutom får man inte få ta ut dessa timmar hur som helst, utan max två nätter per sex-veckors-period.
  – Jag tycker att vi ska få full kompensation. Jag vill inte jobba över 200 timmar gratis för landstinget. Det är 200 timmar av mitt liv som jag inte får någonting för. En extra månadslön hade väl varit okej. Annars tycker jag att Kommunal skulle gå in och kompensera.

Thomas Alm, Kommunals klubbordförande på Karsuddens sjukhus, säger att en del medlemmar funderar på att driva frågan mot Kommunal. Det beror på att det funnits ett lokalt arbetstidsavtal mellan sjukhuset och Kommunal där man utgått från 37 timmars arbetsvecka. Enligt det centrala kollektivavtalet jobbar nattarbetare bara 36,20 timmar.
  Felet kom fram när Jessica Karlsson blev kontaktad av arbetsgivaren för att omförhandla avtalet, som var skrivet av en numera pensionerad ombudsman. Enligt Jessica Karlsson var avtalet så otydligt skrivet att varken Kommunal eller arbetsgivaren kunde bevisa exakt vad avtalet gällde. Men arbetsgivarens tolkning var att man skrivit bort arbetstidsförkortningen.
  – Vi har varit part i det kollektivavtalet och vi har inte varit helt noggranna, säger Jessica Karlsson.
  – Men det stod inte tydligt att man hade skrivit bort 36,20, det stod det definitivt inte. Man hade använt begreppet 37 timmar som veckoarbetstidsmått, sedan hade man inte varit tydlig med vilka grupper det gällde, huruvida man frångått regler för nattarbetare.
  Vad säger ombudsmannen som skrev under avtalet?
  – Vi har pratat om det här men jag vill inte gå in på detaljerna i det samtalet, så vi får bara konstatera att det blev fel.
  Vems fel är det att det blev såhär?
  – Jag tycker att parterna har ett delat ansvar. Jag kan inte säga att arbetsgivaren har handlat inkorrekt för de uttrycker att de i god tro har levt efter ett avtal med Kommunal. Vi menar nu å andra sidan att så var inte avsikten med avtalet.

Nu är avtalet omförhandlat och förtydligat med att personal som jobbar mer än 20 procent av sin arbetstid på natten ska jobba 36,20 timmar.
  – Man ska hålla sig till kollektivavtalet, jobbar du natt så har du en lägre arbetstid, det var jag inte beredd att göra avkall på.
  Efter händelsen har avdelning Öst blivit noggrannare med att följa upp vad som står i lokala avtal, säger Jessica Karlsson.