SVAR: Enligt lagen om anställningsskydd (las) ska en arbetstagare ha varit anställd i minst 12 månader inom en treårsperiod för att få så kallad företrädesrätt till en ny anställning. Dina intjänade lasdagar kommer alltså inte att försvinna innan det gått tre år sedan din första anställningsdag. Du skriver också att du i april 2013 har varit anställd som vikarie i två år. Då träder nästa lasparagraf in. Har du varit anställd som vikarie i mer än två år inom en femårsperiod övergår anställning i en tillsvidareanställning.
  Här handlar det alltså om en del sifferexercis och för att det ska bli helt rätt i uträkningarna ska du samla ihop dina anställningsavtal och ta kontakt med din sektion, så de kan hjälpa dig räkna rätt.
/Lars-Sture Johansson