SVAR: Så länge det är Kommunals avtalsområde gäller ett kollektivavtal för hela kollektivet, det vill säga alla arbetstagare oavsett om de är medlemmar i Kommunal eller inte. Med avtalsområde menas att det handlar om de yrkesgrupper som Kommunal organiserar. På en arbetsplats där det exempelvis finns både undersköterskor och sjuksköterskor kan Kommunal inte teckna kollektivavtal som gäller för sjuksköterskorna eftersom dessa inte tillhör Kommunals avtalsområde. /Annica Jansson