De senaste månaderna har stark kritik riktats mot flera av landets djurparker, bland annat mot Ölands djurpark i Färjestaden.  Enligt anställda, som bland annat Sveriges Radio P4 Kalmar och Aftonbladet har talat med, förekommer både djurplågeri och dåliga arbetsvillkor på djurparken, något som Kommunal inte känner igen.
  – För oss känns kritiken märklig eftersom vi inte har sett något av detta. Skulle detta vara allmänna missförhållanden borde fler ha protesterat och slutat arbeta där, menar Glenn Holmberg på Kommunal Sydost.

En av dem som framfört kritik är gästarbetaren Marcin Wilk från Polen, som stämde djurparken för trakasserier och diskriminering. Bland annat anklagar han Ölands djurpark för att behandla gästarbetarna sämre än övriga anställda. Han har berättat om tio timmars arbetsdagar, övertid, usla bostadsförhållanden, bristande skydd i arbetsmiljön och att de tvingats äta mat som var avsedd för djuren. I går meddelade Kalmar tingsrätt att brottet är preskriberat och att domstolen därför inte tar ställning i sakfrågan. Wilk tvingas nu betala rättegångskostnader på 116 835 kronor.
  Redan 2011 anmälde Wilk diskrimineringen till diskrimineringsombudsmannen (DO), som avslutade ärendet eftersom diskriminering inte kunde bevisas. Marcin Wilk ska även ha varit i kontakt med flera fackförbund, däribland Kommunal, något som Glenn Holmberg bekräftar.
  – I september 2012 ringde han och frågade om han kunde få hjälp.
  Fick han någon hjälp?
  – Nej, för det första så arbetade han inte där då och för det andra så påstår han sådant som vi inte har kunnat se.

Wilk är inte medlem i Kommunal och det är inte heller någon av de andra gästarbetarna. Men Glenn Holmberg menar att man har undersökt om kritiken mot djurparken stämmer, utan att hitta några olägenheter i djurparkens behandling av de anställda.
  – Vi har tagit del av lönebesked och kollat, ställt frågor och så vidare. Arbetsgivarna verkar inte vilja dölja något, utan har visat oss lönespecifikationer och så vidare. Vi har inte hittat något att anmärka på, så detta känns märkligt för oss.
  För tillfället har Kommunal bara ett fåtal medlemmar arbetande på djurparken, enligt Glenn Holmberg. Enligt honom har inga djurparksarbetare hört av sig till Kommunal med klagomål på djurparken. Han berättar också att Kommunal varit på plats och delat ut information till de anställda, på olika språk.
  Kanske vill man inte klaga eftersom man riskerar att förlora sitt jobb?
  – Jo, den möjligheten finns ju visserligen. Jag tror att anställningshandlingarna skrevs på i hemlandet och så kommer man hit och blir varse om att man bryter mot kollektivavtal, och så vill man inte bråka.

Glenn Holmberg betonar att man inte har kunnat hitta någonting av det som Wilk har klagat över. De jämförelser som man gjort har visat att lönen stämmer med antalet arbetade timmar.
  – Om det är något annat som inte stämmer så får ju andra myndigheter kolla på det, menar han.
  Inte heller löneavdraget för mat och bostad har Kommunal någon kritik mot, utan det följer de regleringar som finns. Och enligt vad Holmberg erfar är standarden på bostäderna inte dålig. Samtidigt menar han att man från Kommunals sida inte har gjort någon djupdykning.
  – Vi kan ju inte stå där varje dag. Vi besöker dem ungefär två gånger om året. Vi har ju ansett att det är tillräckligt, menar Glenn Holmberg.
  – Någonting är det som inte stämmer. Det blir lite märkligt när vi inte ser det som kritiken gäller och att de som jobbar där kommer tillbaka år från år. Om det finns problem så vill vi i så fall att de kommer till oss och ber om hjälp.