Siffrorna kommer från en ny rapport som jämför äldreomsorgen i kommunerna.
  Annika Hallingfors är arbetsplatsombud och vårdbiträde i hemtjänsten i Vindeln, som alltså får en högre siffra än snittet i landet när det gäller hur nöjda vårdtagarna är med hemtjänsten i sin helhet.
  – Alla kommer bli jätteglada för det resultatet, det är en fantastisk siffra. Och jag tror att en del av resultatet beror på att vi trivs med vårt arbete, det måste sippra igenom. Vi ser det ofta som en ynnest att få jobba med de här äldre, att vi får möta dem i deras hem och se deras personligheter. Vi tycker om våra vårdtagare.

 Annika Hallingfors.Annika Hallingfors.
Foto: Emma Bergstrand

De äldre har också tillfrågats om personalen har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete. På riksnivå tycker 81 procent av de som har hemtjänst att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid. I Vindeln är siffran 79 procent.
  Hur ser ni själva på saken, har ni tid att utföra ert arbete?
  – Många gånger kanske man säger att ”tänk vad roligt det hade varit om vi hade hunnit göra det där”. Man blir van vid att känna att nu har jag gjort insatsen – värmt mat och pratat en liten stund. Jag har jobbat länge och för tio år sedan ingick mer service än vad som ingår nu i hemtjänst. Det är hygien, mat och lite utevistelse. Ja, vi hinner göra det vi ska men man skulle önska lite mer guldkant.

Enligt rapporten är de flesta äldre nöjda med personalens bemötande. 57 procent av de äldre på särskilda boenden tycker att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt. I hemtjänsten är siffran 75 procent. Och i Vindeln är siffran samma som rikssnittet.
  – Det känns lite lågt, säger Annika Hallingfors. Det hade kunnat vara värre men naturligtvis kan ju siffran öka. Man funderar på vad man kan göra för att förbättra för de 25 procenten som inte alltid är nöjda.
  Om ni i personalen tillfrågades hur nöjda ni är, hur skulle det se ut?
  – Själva jobbet med våra vårdtagare skulle nog alla ge 100 procent. Det vi tycker är roligt det är att jobba med vårdtagarna. Sedan finns det negativa – arbetstider, lön och förändringar som vi kanske inte efterfrågar. Till exempel har vi fått mobila lås nu och det leder till extra-arbete och lite stress även om idén är bra.

Rapporten visar att det finns skillnader i nöjdhet mellan landets kommuner. Exempelvis skiljer sig siffrorna i kommunerna allt ifrån 40 till 91 procent, när äldre på särskilda boenden svarat på frågan om personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att utföra arbetet.
  Det finns också skillnader mellan hemtjänst och särskilda boenden. Andel brukare som är nöjda med sitt äldreboende är något lägre än andelen som är nöjd med hemtjänsten i sin helhet (80 procent jämfört med 88). Även bemötandet och uppskattningen om personalen har tillräckligt med tid får bättre resultat när det gäller hemtjänst.
  Det har dock spelat in hur den äldre på särskilt boende bedömt sitt hälsotillstånd. De med sämre hälsotillstånd är mindre nöjda. I hemtjänsten gjordes ingen sådan uppdelning.

Öppna jämförelser

För tredje året i rad publicerar Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen gemensamt rapporten ”Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre”.
Syftet med jämförelserna är att ge beslutsfattare ett underlag för att följa upp och förbättra sina egna resultat.