Susanne Wensmark säger till KA att Kommunal slagit larm flera gånger de senaste åren på grund av dålig psykosocial arbetsmiljö. Före sommaren gjordes en del förbättringar efter en tvärfacklig 6.6a-anmälan. Men under hösten var måttet rågat igen.
  – Det har blivit färre vårdplatser samtidigt som vi haft anställningsstopp. Våra medlemmar beskriver hösten som ett svart hål. Personalen skäms för att de inte kan göra ett bra arbete. Och att känna tillfredsställelse i arbetet är jätteviktigt för att må bra.
Tre undersköterskor har precis sagt upp sig för att de inte orkar mer, berättar Susanne Wensmark.

Arbetsmiljöverket kontaktades och nu kräver de åtgärder senast den 15 mars. Annars blir det vite eller till och med åtal för de ansvariga.
  – Hade det varit ett företag hade vi övervägt att stänga det. Men man kan inte stänga en akutmottagning, säger Mats Ryderheim, Arbetsmiljöverkets chef i Malmö till Sydsvenskan.
  – Det är skamligt att Skånes största arbetsgivare med 30 000 anställda beter sig såhär. Att jobba med liv och död utan att ha förutsättningarna för det är en helt oacceptabel psykisk belastning, säger han vidare.

Sjukhusledningen skriver i ett pressmeddelande att ett stort problem är att det blir stopp i patientflödet från akuten till övriga avdelningar eftersom det inte går att hitta en ledig vårdplats tillräckligt snabbt. Nu ska sjukhuset göra en satsning för att förbättra detta flöde. Då kommer också arbetsmiljön på akuten att förbättras, skriver sjukhusledningen.
  Det är inte bara akuten som har det tufft, utan alla enheter som har ett patientflöde från akuten, säger huvudskyddsombudet Susanne Wensmark. Hon håller med om att ett bättre flöde löser en del problem. På akuten finns inte resurser att utföra vårdarbete så det blir problem när patienter stannar där för länge.
  – Ja, det behövs snabbare vårdflöde. Men snabbare vårdflöde genererar samtidigt mer arbete för våra medlemmar, det är vi undersköterskor som ser till att patienten har någonstans att vara tills transporten till nästa enhet är ordnad. Då behöver vi mer personal.
  – Vi som jobbar på golvet ser en möjlig lösning och det är fler vårdplatser, att man har ett par lediga sängar. Nu väntar patienter i korridorer.

Arbetsmiljöverket kräver bland annat att arbetsgivaren anpassar akutpersonalens arbetsbelastning så att de inte riskerar att drabbas av ohälsa.
  Ett krav är också att arbetsgivaren ska säkerställa att undersköterskor har tillräckliga kunskaper om krisreaktioner.
  – När vi får in en tragisk olycka får vi ofta frigöra en undersköterska som får ta hand om anhöriga. Det kräver rätt mycket av dig att kunna ta emot verbala påhopp som är uttryck för att människor är i kris. Personalen får blackout för att det är sådan överbelastning av arbetsuppgifter, säger Susanne Wensmark.

Senast den 29 januari ska Region Skåne lämna synpunkter på Arbetsmiljöverkets krav. Därefter fattar verket beslut om vitesföreläggande.
  Kommunalarbetaren har sökt sjukhuschef Jan Eriksson utan resultat.

6.6a

En 6.6a står för en anmälan enligt Arbetsmiljölagens 6:e kapitels 6:e paragraf. Det är skyddsombudet som anmäler arbetsmiljön, först till arbetsgivaren, i andra hand till Arbetsmiljöverket om man inte är nöjd med arbetsgivarens svar eller inte får något svar.