Tvisten gällde ett överklagande från tingsrätten och rörde storleken på skadeståndsbeloppet för det felaktiga avskedandet.
Den personliga assistenten krävde ekonomiskt skadestånd för utebliven lön under sex månader.
  Hon var anställd av brukaren som inte omfattades av kollektivavtal. Anställningen reglerades enligt lagen om husligt arbete.

Arbetsdomstolen håller med tingsrätten att avskedandet var felaktigt. Felaktiga anställningar enligt denna lag kan inte upphävas. Däremot kan arbetsgivaren i sådana fall dömas att betala ekonomiskt och allmänt skadestånd. Parterna var överens om att skadestånd skulle betalas ut, men de var inte överens om nivån på beloppet.
  Uppsägningstiden enligt lagen om husligt arbete är två månader. Arbetsdomstolen håller med tingsrätten om att ett ekonomiskt skadestånd utifrån denna lag inte bör vara större än vad det hade kostat att säga upp den personliga assistenten, det vill säga motsvarande två månadslöner.

Däremot höjer arbetsdomstolen det allmänna skadeståndet från 20 000 kronor i tingsrättens dom till 40 000 kronor, för kränkningen att ha blivit felaktigt avskedad.
  Den personliga assistenten får även rätt till utebliven semesterersättning och skadestånd för att inte rätt ersättning betalades ut från början.
  Brukaren ska enligt domen betala den personliga assistenten sammanlagt 108 542 kronor. Men den personliga assistenten får betala brukarens rättegångskostnader i arbetsdomstolen, 18 750 kronor. Hon var medlem i facket och fick därför gratis rättshjälp för egen del via LO–TCO Rättsskydd.