SVAR: När din anställning upphörde på grund av att du gick i pension, hade du intjänad semester i form av ett antal sparade semesterveckor. Enligt semesterlagen har du rätt att få ut den intjänade semestern som semesterersättning. Om arbetsgivaren inte kan betala gäller det att agera så snabbt som möjligt för att få arbetsgivaren i konkurs, så att semesterersättningen kan betalas ur den statliga lönegarantin. Det saknar betydelse att arbetsgivaren inte kan betala för att denne blivit utsatt för brott. När det gäller semesterersättning har man rätt till lönegaranti för den semesterersättning som tjänats in under det intjänandeår konkursansökan kommer in till domstol. Man har också rätt till lönegaranti för det som tjänats in det föregående intjänandeåret. Kommunals avdelning ska kunna hjälpa dig med detta.
/Annett Olofsson