SVAR: Du kan alltid be att arbetsgivaren redovisar dina lasdagar, det vill säga din anställningstid, så det är en fördel om du själv sparat alla dina anställningsbevis. Om du exempelvis har företrädesrätt till återanställning och misstänker att arbetsgivaren anställt en annan person, ska du vända dig till din sektion. Behöver sektionsföreträdaren hjälp kontaktar de ansvarig ombudsman.  Kommunal kan begära förhandling med din arbetsgivare.
/Annica Jansson