SVAR: Det skulle jag inte rekommendera.  Med mycket stor sannolikhet kommer dina plantor att dö. I vilket fall som helst kommer de inte att bli fina igen. Tuja växer med genomgående stam, som är viktig för att den ska få en fin form. Ett bättre alternativ är att gräva bort de gamla plantorna för att sedan ersätta med nya eller något annat spännande.
/Åke Kestner