SVAR: Ta kontakt med facklig företrädare på din sektion för att få hjälp att göra en anmälan till Folksam och ansöka om ersättning från din Sjuk- och efterlevandeförsäkring. ”Diagnoskapital” ligger som en del av försäkringen. Till ansökan ska bifogas intyg från behandlande läkare, vilket framgår av blanketten du får på din sektionsexpedition.
/Inger Hjärtström