SVAR: Det går inte att avgöra om du har rätt till ersättning utifrån det du skriver. Men om du ansöker kommer vi att pröva ditt ärende. Första steget är att du anmäler dig på  Arbetsförmedlingen. Skicka sedan in arbetsgivarintyg för de senaste 12 månaderna och blanketten Anmälan om arbetslöshet. Du hittar alla blanketter du behöver på vår webbplats www.kommunalsakassa.se.
/Anna-Katarina Hammarberg