SVAR: Under mer än 30 år har det faktiskt skrivits oerhört mycket om mobbning/kränkande särbehandling på jobbet.  Mobbning följer vissa mönster, som kan dra med sig alla inblandade i rena ”drev” mot någon utsatt och är särskilt vanlig på arbetsplatser med mycket stress och vantrivsel.  Då kan mobbning fungera som en förfärlig avledare av dåliga känslor inom gruppen. Det bör inte vara svårt för dig att hitta massor av information på nätet eller biblioteket. Ämnet uppmärksammades som ett stort arbetsmiljöproblem i början av 1980-talet och ledde så småningom till en föreskrift, som enligt arbetsmiljölagen tvingar arbetsgivare att förebygga och åtgärda problemen.  De kan, medan det pågår, anmälas av den som drabbas och även av skyddsombudet. Men eftersom du slutat din anställning kan du inte längre anmäla saken till Arbetsmiljöverket och det finns inte heller någon annan instans att vända sig till för att få rättvisa i efterhand.
  Det kan ta ett par eller flera år innan en tidigare mobbad känslomässigt kan lägga det skedda bakom sig. Negativa tankar kan bita sig fast och vara svåra att befria sig ifrån, man håller egentligen sin egen plåga i gång. Därför kan det för de flesta vara nödvändigt med samtalshjälp och handfasta råd. Får man rätt hjälp kommer tankarna mer och mer sällan och gör så småningom mindre ont. Husläkaren kan säkert remittera dig till en psykoterapeut och en bra självhjälp är att hålla sig ” i gång” på olika sätt med sådant man är intresserad av.
  Du nämner ingenting om dig själv och din nuvarande situation och det är därför omöjligt att ge dig några praktiska råd i övrigt. Jag hoppas det ska gå bra för dig och att du hittar en ny framtid. 
/Anita von Schéele