SVAR: När du arbetar jour ska du vara på din arbetsplats och får inte lämna den, då du vid behov måste utföra arbete. Har det beslutats om att ni ska ha en rökfri arbetsplats, kan du alltså inte lämna din arbetsplats för att röka.
  Du skriver att du arbetar på en gruppbostad i privat regi, så jag utgår från att ni omfattas av ett kollektivavtal för företag som bedriver privat vård och omsorg. I detta kollektivavtal räknas jouren som arbetstid, men ingår inte i den ordinarie sysselsättningsgraden. Exempel: Du har en sysselsättningsgrad på 100 procent, det vill säga 40 timmar per vecka. Utöver denna tid tillkommer jourtid, som ska ersättas med ett krontalsbelopp enligt gällande kollektivavtal.
  Ta kontakt med din sektion igen för att reda ut vilket kollektivavtal som gäller för just din arbetsplats.
/Lars-Sture Johansson