I dag bygger socialtjänstlagen helt på frivillighet och samtycke. Det innebär att en senil person som bor på ett demensboende i princip har rätt att gå därifrån när hon eller han vill. Personal som låser dörren för att skydda de boende bryter alltså mot lagen.

Nu är den borgerliga regeringen och Socialdemokraterna överens om att lagstiftningen måste ändras. Det skriver Maria Larsson (KD) och Lena Hallengren (S) i en debattartikel i Dagens Nyheter. I dag, torsdag, presenteras en lagrådsmiss som ska göra det tillåtet med vissa tvångsåtgärder inom demensvården.
  Enligt lagförslaget måste kommunerna genomföra utredningar i varje enskilt fall innan beslut om skyddsåtgärder fattas. Besluten ska kunna överklagas, och minst var tolfte månad ska de omprövas av kommunens socialnämnd. Syftet med begränsningarna är att undvika situationer där möjligheten till tvångsåtgärder missbrukas.

Regeringen och Socialdemokraterna, som tillsammans har en bred majoritet i riksdagen, vill att den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2014. Att det dröjer så länge beror bland annat på att Socialstyrelsen och kommunerna behöver tid för förberedelser.