– Jag välkomnar verkligen detta. Vi har sett en skillnad mellan likvärdiga yrken. Det har vi påtalat vid ett antal tillfällen. Det här är ett steg i rätt riktning, jag hoppas att de fortsätter att se över det. Vi upplever att det finns snarlika skillnader för undersköterskor inom vård- och omsorg, säger Hans Mjövik ordförande för sektion 16 i Malmö.

Staden har inte funnit några osakliga löneskillnader mellan kvinnligt och manligt dominerade yrken. Däremot visade lönekartläggningen på oönskade löneskillnader mellan likvärdiga yrken. Därför satsar Malmö 20 miljoner på att höja löner för vårdbiträden och socialsekreterare. Av de cirka 1 150 anställda som får del av pengarna är 790 tillsvidareanställda och visstidsanställda vårdbiträden. Medellönen är 19 689 kronor.
  Höjningen gäller inte timavlönade. På det reagerar Carina Ekholm, som är ordförande för sektion 40 i Malmö.
  – Då kommer det bli så att de halkar efter. Då blir det här ett slag i luften när arbetsgivarna ska komma till rätta med lönerna, säger Carina Ekholm.

Kommunals företrädare varnar för att löneskillnaderna kommer att bestå. De anser att sådana här satsningar inte förändrar strukturen när många nyanställda kommer in på lägsta lönen.
  – När man tittar på lönerevisionen så är det många kommunalare som har jobbat i kommunen några år, de har fortfarande lägsta lön. Det blir osakliga löneskillnader i framtiden. Befattningslöner skulle kunna vara en lösning, men det vill inte arbetsgivaren gå med på, säger Carina Ekholm.
  Höjningen på 1000 kronor gäller heltidsarbetande, deltidsarbetande får ökningar i relation till sysselsättningsgraden. Den nya lönen gäller från 1 oktober, pengarna betalas ut i februari. Detta enligt ett förslag från arbetsgivarutskottet till kommunstyrelsen.