– Vi har nu fått i uppdrag att utreda en försäkring som bygger på en grundförsäkring men där vi behåller ett frivilligt inslag, säger utredningens huvudsekreterare Irene Wennemo till Kommunalarbetaren.

TV4:s Nyheterna avslöjade i går (22 november) att partierna nu är överens om en modell för framtidens a-kassa. Och allting grundar sig på ett internt pm från partierna i kommittén till utredningen där direktiven delvis förändrats.
  Tidigare hade utredningen i uppdrag att utreda en obligatorisk a-kassa. Nu ska alltså frivilligheten finnas kvar och a-kassorna med dess koppling till fackförbunden ska inte röras.
  Tidigare har Irene Wennemo sagt att det inte blir något förslag om a-kassan innan valet 2014. Nu ser det annorlunda ut, säger hon, eftersom partierna som tidigare stod långt ifrån varandra plötsligt blivit överens om grunddragen.
  – Det vi skulle kunna presentera innan valet är en principskiss över hur framtidens a-kassa skulle kunna se ut, säger Wennemo.

En bidragande orsak till partiernas större enighet är ett förslag från TCO i höstas, som bygger på en tydligare uppdelad försäkring med en grundstomme och en frivillig del. Enligt Irene Wennemo diskuterar utredningen att slå ihop dagens grundnivå i a-kassan med aktivitetsstödet som bland annat personer i fas 3, utan a-kasseersättning får.
  Både Socialdemokraterna och Moderaterna är positiva till utvecklingen:
  – Det är inte så att Moderaterna längre kräver att försäkringen ska vara obligatorisk. Det får man ta på allvar, säger Socialdemokraternas ledamot i utredningen, Patrik Björck.

Gunnar Axén (M), ordförande i utredningen vill inte uttrycka det på samma sätt men bekräftar ändå.
  – Det blir en lek med ord som jag ser det. Det som TCO föreslår, en grundläggande försäkring som alla omfattas av, det kan man ju se som et obligatorium, säger Gunnar Axén.
  Men så är det väl redan i dag, att alla omfattas. Diskuterar ni något obligatorium på något annat sätt?
  – Nej men det beror på vad man vill kalla en modell av en försäkring som bygger på grundläggande nivåer.
  En av skillnaderna i TCO:s förslag jämfört med i dag är att det skall bli lättare att kvalificera sig för ett så kallat arbetsvillkor i a-kassan. Dagens tuffare regler har lett till att mer än hälften av alla arbetslösa inte får någon a-kassa. Och var tredje arbetslös får varken a-kassa eller aktivitetsstöd.

Både S och M konstaterar att mycket arbete återstår men att förutsättningar för en överenskommelse blivit bättre.
  – Jag vill understryka att vi bara är i början av utredningsarbetet, säger Gunnar Axén.
  – Vi socialdemokrater är nöjda med att den fortsatta diskussionen ska utgå från TCO:s modell. Det återstår att se om vi bli överens, säger Patrik Björck.

TCO:s förslag

• Höjt tak från dagens 18 700 kronor till cirka 27 000 kronor
• Sänkt a-kasseavgift till högst 150 kronor i månaden
• En uppdelad försäkring med en allmän och en frivillig del. Den allmänna delen ska alla som fått arbetsinkomst i tre månader under en sexmånadersperiod, eller fått minst 8 000 kronor i lön få del av.