Enligt Sveriges Kommuner och Landsting var 31 procent av kvinnorna deltidsanställda 2011. Men KA har visat att de är många fler i verkligheten (se länkar). Varannan kvinna arbetar deltid i kommunerna, enligt SCB. Anledningen till att kvinnorna som jobbar deltid är fler i verkligheten är att alla kvinnor räknas. Timavlönade, deltidsanställda och hon som är anställd på heltid men jobbar deltid. I den vanliga statistiken räknas inte de timavlönade.

I Skellefteå är andelen deltidsanställda kvinnor låg. Men i verkligheten jobbar 54 procent deltid. Orsaken är att kvinnor tar mer ansvar hemma, tror kommunen. Många timvikarier och ett tungt jobb, tror facket.
  Tanja Andersen är 27 år och timvikarierar på äldreboendet Brogården i Skellefteå. Jobbet är roligt, men att jobba heltid kan vara tungt vet hon sen tidigare.
  – Det beror på vårdtyngden. Jag kan få svårt att varva ned när jag kommer hem, man funderar mycket på vad man kunde gjort annorlunda idag, jag undrar om jag har glömt något. Det blir en inre stress att man inte kan leva upp till sitt jobb, säger Tanja.
  Trots det skulle Tanja mer än gärna vilja ha heltid just nu. Hon har tre barn och har varit timvikarie i ungefär fyra år. Hon är äntligen inlasad och står på tur att få en konverterad tjänst. Men de 71 procent Tanja får jobba nu är mindre än familjen räknat med.
  – Då kan inte min sambo vara föräldraledig så som vi hade tänkt, det har vi inte råd med. Det är tråkigt för honom och Fia som är 9 månader.

I sex veckor har Tanja 71 procent, därefter vet hon inte. Inte ens om hon får ett schema.
  – Det är åt helsike. Ska man ha det jämställt hemma gäller det att ingen är timvikarie. Det går åt fel håll, säger Håkan Nilsson, sektionsordförande för Kommunal.
  Det är många kvinnor som liksom Tanja är timavlönade i landets kommuner (se fakta). Det är en av anledningarna till att de deltidsarbetande kvinnorna är fler i verkligheten.
  I Skellefteå är 15 procent deltidsanställda. Men 54 procent av kvinnorna jobbar deltid i verkligheten. Trots att det finns beslut om rätt till heltid. En anledning är att många inte orkar jobba heltid, enligt Kommunal. En annan är timmisarna.
  – Det bekräftar det jag försökt påpeka i flera år att de visstidsanställda ökar. Det lyste igenom tydligt i KA:s statistik att det framförallt är de timavlönade som står för skillnaden, säger Håkan Nilsson, sektionsordförande i Kommunal.

Skellefteå är tillsammans med Karlstad och Avesta några av de kommuner som har högst andel heltidsanställda kvinnor. Men KA:s granskning visar något annat (se lista på sid 11). Trots att de tre kommunerna har fattat beslut om rätt till heltid eller önskad sysselsättningsgrad. I Avesta, bäst i landet på heltid på pappret, säger personalchefen att skillnaden beror på timavlönade. Men det beror också på att kvinnor är tjänstlediga, ofta på grund av barn.
  – Vi är inte jämställda i hemmet. Kvinnorna får ta större del av arbetet och då orkar man inte jobba heltid. Det har vi svårt att rå på som arbetsgivare, säger Jan Ericsson, personalchef.

I KA:s enkät till ett 40-tal kommuner har många svarat att timavlönade förklarar den utbredda deltiden. Flera säger också att bristande jämställdhet i hemmen är en orsak. Däribland Skellefteå.
  Men för Tanja Andersen är det just arbetstiden som gör att de inte kan dela på föräldraledigheten. Tanja har också mycket små möjligheter att utöka sin arbetstid. Dagens arbetspass på äldreboendet Brogården i Skellefteå varar två och en halv timme.
  – Det är svårt att höja min procent på det här schemat, det är utspritt på så många dagar. Ibland blir det 07 till 14, och sen 16.30 till 20.30. Men då träffar man aldrig familjen, säger Tanja.
  Dessutom händer det att Tanja blir nekad att hoppa in på helger. När hon får en förfrågan och talar om att hon går på schema dras erbjudandet tillbaka eftersom hon kostar mer. Istället får en annan timvikarie, som inte går på schema med extra betalt för övertid, jobba den helgen.
  – Jag jobbar gärna extra. Det här blir som en diskriminering, säger Tanja.

Kommunal har hört detta tidigare och menar att det kan vara både lag- och avtalsbrott. Men kommunstyrelsens ordförande säger att han inte känner till detta.
  – Det är definitivt ingen policy som vi sanktionerat, säger Bert Öhlund(S).
  Öhlund säger att rätt till heltid är grunden för att kunna försörja sig. Därför har de fattat beslut om det, men det finns mycket kvar att göra. Han tror att ojämställdheten i hemmen är den främsta anledningen till att deltiden är så utbredd. Han tror också att det förklarar att jobbet kan kännas för påfrestande.
  – Det finns många jobb som är tunga på ett eller annat sätt. Det betvivlar jag inte alls. Sen tror jag att i många fall kanske  det inte bara är förvärvsarbetet utan kombinationen av hemarbete och jobbet som gör att det blir tungt.
  En person vi pratat med har fått 71 procent i sex veckor. Sen vet hon inte. Det gör att hennes man inte kan vara pappaledig. Hur ser du på det?
  – Att vara timvikare är inte en tillfredsställande situation. Det är inte något som vi har någon som helst önskan att det ska vara så. Jag förstår helt och hållet att det är ett jättestort problem att planera tillvaron. Ambitionen är att minska antalet timanställda men vi har inte kommit så långt, säger Bert Öhlund.

Kvinnors arbetstid 

Timavlönade
114 000 timavlönade i kommunerna.
80 procent är kvinnor.
36 procent är dessa timavlönades sysselsättningsgrad, i genomsnitt.
Här är det vanligast:
• Vårdbiträden
• Barnskötare
• Undersköterskor och skötare

Deltidsanställda
Deltidsanställda kvinnor jobbar oftast i vård och omsorg, enligt KA:s enkät. De vanligaste yrkena: vårdbiträde, undersköterska, personlig assistent, kökspersonal och barnskötare.
Majoriteten av de deltidsanställda kvinnorna har en sysselsättningsgrad på 75 procent eller mer.
Källa: SKL 2011 och KA:s enkät

Här är skillnaden mellan pappret och verkligheten stor

   Deltidsanställda (SKL):  Deltid i verkligheten (SCB):
 Avesta  8 %  41 %
 Karlstad  8 %  44 %
 Skellefteå  15 %  54 %
 Älmhult  19 %  57 %
 Malå  20 %  54 %
 Piteå  20 %  53 %
 Växjö  21 %  59 %
 Finspång  22 %  57 %
 Svalöv  24 %  56 %
 Gnosjö  33 %  68 %

• Siffrorna om deltidsanställda kommer från SKL, siffrorna om faktiskt arbetad tid kommer från SCB. SCB har på KA:s uppdrag räknat bort eventuell felmarginal på riksnivå. På kommunnivå kan dock en viss felmarginal finnas. På hela SCB:s underlag rör den sig om 6 procent. Alla siffror avser 2011. Siffrorna har bearbetats av KA.

Din kommun
Hur ser det ut i din kommun? Vi har sammanställt listor över både kvinnors och mäns deltidsarbete i landets alla 290 kommuner. Dokumenten är i PDF-format.

Källmaterial till KA:s granskning:
Statistik över deltidsarbetande i verkligheten (se tabell 14)
(från SCB- PDF-format)
Statistik över deltidsanställda på pappret (se tabell 9)
(från SKL, Excel-format)