Skanska har friställt ett 60-tal byggnadsarbetare sydvästra Skåne som var anställda på svenska kollektivavtal. Man har istället valt att anställa arbetare på polskt kollektivavtal vid form och anläggningsgjutningsarbetet vid bygget av det nya Kongress- och konserthuset, Malmö Lajv.

Det har blivit allt vanligare att även stora och etablerade företag dumpar löner och anställningsvillkor på det här viset. Vi vill uttala vårt stöd till de drabbade och deras fackliga organisation Byggnads. Om vi inte sätter stopp för den här utvecklingen kommer alla på arbetsmarknaden gå en osäker framtid till mötes!

Det är oansvarigt att ett stort företag som Skanska låter bli och ta sitt sociala ansvar och bryter mot spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden. Det blir än mer stötande när det sker med pengar som avsatts av oss alla från skattemedel. Vänsterpartiet har varit med om att besluta att Malmö stad vid upphandling av bygg- och anläggningsentreprenader och av tjänsteentreprenader ska ställa kravet att centrala anställningsvillkor, såsom lönevillkor och olika villkor om arbetarskydd, skall vara i paritet med branschens kollektivavtal i Sverige. Motsvarande krav skall gälla för underentreprenörer som anlitas för fullgörande av uppdraget.

Genom sitt agerande kringgår Skanska det beslutet. Vi ställer därför oss frågan: Står Skanska bakom den svenska arbetsmarknadsmodellen?Vänsterpartiet kommer att fortsätta att motverka den här typen av ojust konkurrens och anser att principen om lika lön för lika arbete borde vara en självklarhet.
 
Patrik Strand,
aktiv i Kommunal och Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott
Linda Kreuzinger,
aktiv i Kommunal och Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott
Josef Landström,
aktiv i IF Metall och Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott
Ulrika Williamsson,
aktiv i GS facket och Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott
Juha Jurvanen,
aktiv i SSR och Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott
Morgan Svensson,
ledamot i arbetsmarknadsberedningen för Vänsterpartiet Malmö