Deltidsarbetet bland kvinnor är omfattande i samtliga kommuner. I till exempel Örkelljunga, Essunga och Simrishamn är den som mest utbredd och där jobbar fler än 70 procent deltid. Bara i Kiruna, Gällivare och Ljusdal jobbar färre än fyra av tio deltid.
  – Jag tror att vi alltid har tänkt heltid i vår kommun, vi har strävat efter det för alla som en rättighet, säger Catrin Eriksson projektledare för Heltidsprojektet på Kiruna kommun.
  Heltidsprojektet drog igång i januari 2011 och kanske gav det resultat redan första året. Två av tre kvinnor arbetade heltid i Kiruna förra året. Ingen annanstans jobbar kvinnor heltid så mycket som här.
 

 Katarina Törmä, vice sektionsordförande Kommunal i Kiruna.Katarina Törmä, Kommunal i Kiruna.

Tidigare hade mer än hälften av de personliga assistenterna deltid i kommunen. En yrkesgrupp som inte kan få heltid, svarar flera kommuner i KA:s enkät. Eftersom Försäkringskassan beviljar hur många timmar varje brukare ska få, kan inte kommunerna påverka arbetstiderna, resonerar de. Men i Kiruna återstår nu bara 10 personliga assistenter på deltid.
  – Många sa att det var en svår grupp men vi har börjat jobba extra med schemaläggning och frånvaroplanering. De kan själva förlägga sin arbetstid hos andra kunder, säger Catrin Eriksson.

Maria Forsén är personlig assistent och får nu full lön. Hon har 92 procent schemalagt, resten är hon disponibel. Men den tiden ska inte fyllas genom att hoppa in från dag till dag. Maria kan istället se i schemat när det finns tid hos andra brukare.
  – Jag var 11 år i en LSS-pool. Jag sökte till det här för jag vill ha lugn och ro, trots att jag bara är 44 år. Men jag har åkt runt till så många olika brukare tidigare, säger hon.
  Som KA berättat drar ett utbrett användande av timvikarier upp deltiden. Men i Kiruna är det ont om personal, även timvikarierna är få, enligt Kommunal. Det är alltså svårare för kommunen att inte använda den personal de har fullt ut.

Lösningen stavas inte delade turer, men att jobba på flera arbetsplatser är ett krav. För Kommunal har det varit en intensiv period att tala om för alla medlemmar vad som händer. Vissa arbetsplatser har de besökt 15 gånger.
  – Jag kan inte säga att det varit tjo och tjim överallt. Även den som redan har heltid blir berörd. Folk ringer och undrar om det verkligen är meningen att de ska bli springvikarier igen. Det ska de inte men alla måste dra sitt strå till stacken, säger Katarina Törmä, vice sektionsordförande i Kiruna, som gärna vill att medlemmar hör av sig.

Övergången till heltid är inte helt smärtfri. Datorproblem och automatiska utskick av sms som inte kommit fram har skapat frustration. Flera yrkesgrupper återstår också att hitta lösningar för, till exempel skolmåltidspersonal.
  – De kanske besitter en kompetens att jobba inom vården, någon kanske är utbildad undersköterska eller barnsköt-are. Vi tittar på alla möjligheter och jag tror inte vi sett alla än. Målet är att kommunen som helhet ska bli en heltidsarbetsgivare, säger Katarina Törmä.

Här jobbar lägst andel kvinnor deltid

   Deltidsanställda (SKL):  Deltid i verkligheten (SCB):
 Kiruna  12 %  32 %
 Gällivare  14 %  37 %
 Ljusdal  28 %  39 %
 Malmö  19 %  40 %
 Stockholm  18 %  40 %
 Botkyrka  17 %  40 %
 Munkfors  11 %  40 %
 Söderhamn  22 %  40 %
 Timrå  20 %  40 %
 Avesta  8 %  41 %

• Siffrorna om deltidsanställda kommer från SKL, siffrorna om faktiskt arbetad tid kommer från SCB. SCB har på KA:s uppdrag räknat bort eventuell felmarginal på riksnivå. På kommunnivå kan dock en viss felmarginal finnas. I Malmö vill man undersöka om siffrorna som rapporterats in till SCB är fel.

Din kommun
Hur ser det ut i din kommun? Vi har sammanställt listor över både kvinnors och mäns deltidsarbete i landets alla 290 kommuner. Dokumenten är i PDF-format.

Källmaterial till KA:s granskning:
Statistik över deltidsarbetande i verkligheten (se tabell 14)
(från SCB- PDF-format)
Statistik över deltidsanställda på pappret (se tabell 9)
(från SKL, Excel-format)