Rapporten undersöker vart fjärde år den arbetsrelaterade hälsan hos invånarna i Stockholms län. Det kommunalaryrke som framför allt märks ut på grund av dålig arbetsmiljö, är städaryrket. Rapporten betonar risken för belastningsskador för städare, på grund av det tunga fysiska arbetet. För vård- och omsorgspersonalen är risken stor för värk i rörelseorganen.

Generellt har arbetare större risk för utslagning och sjukskrivning än tjänstemän. Totalt har så många som 30 procent av de förvärvsarbetande kvinnorna i undersökningen värk i rörelseorganen, motsvarande siffra för männen låg på 21 procent. Det är värk som är den vanligaste ohälsan, på andra plats kommer nedsatt psykiskt välbefinnande. För unga människor, upp till 34 år, är dock psykisk ohälsa vanligare än värken.
  Och så många som var femte kvinna i åldern 50-64 år bedömer alltså att de inte kommer att kunna jobba kvar om två år. Bland männen uppger 16 procent att de inte kommer att kunna arbeta kvar om två år.

Rapportförfattarna menar att arbetsmiljöer och arbetsvillkor måste anpassas så att fler kan fortsätta arbeta. Särskilda insatser bör inriktas mot städare, skriver man, men också mot restauranganställda och fordonsförare.