Bakgrunden till bildandet var att arbetarrörelsens olika grenar ville lyfta fram folkbildningen, möjligheten att diskutera, lära och läsa.
  I dag är ABF fortfarande en i högsta grad livaktig organisation med tusentals studiecirklar runt om i landet. Olof Palme gick så långt att han kallade Sverige för en ”studiecirkeldemokrati”.

Hundraårsdagen firas i dag bland annat med en jubileumsdag i Stockholm där de tre ordförandena för Socialdemokraterna, LO och Kooperativa Förbundet deltar.
  Firandet går att följa direkt på nätet.