Carema Sjukvård driver 35 vårdcentraler och flera olika specialistverksamheter runt om i landet. Nu har Ambea Group, Caremas ägare, beslutat att sälja hela verksamheten till vårdkoncernen Capio. I framtiden ska  Carema fokusera helt på omsorg.
  – Försäljningen av Carema Sjukvård säkerställer att vi kan ha en högre investeringstakt i både nuvarande och nya omsorgsboenden och vi räknar med att starta minst 10 nya boenden om året, säger Fredrik Gren, koncernchef för Ambea Group, i ett pressmeddelande.

Om Konkurrensverket godkänner affären får de omkring 1 400 anställda i Carema Sjukvård byta arbetsgivare kring årsskiftet.