Det har gått tre och ett halvt år sedan undersköterskan Shideh Nikzad fick veta varför hennes fot var svullen och värkte.  Hälen hade varit ur led länge och senan gått av på flera ställen och det krävdes en stor operation, ett halvårs sjukskrivning och månader av rehabilitering. Trots det fick hon, som KA tidigare berättat (se länk), bara sjukpenning den första tiden. 

Eftersom Shideh Nikzad inte var fast anställd utan timvikarie menade handläggaren att hon kunde söka ett annat arbete där hon inte behövde gå och stå. Ett krav hon inte skulle fått som fast anställd. Samtidigt som hon sökte alla jobb hon kunde överklagade hon Försäkringskassans beslut.
  – Jag hade ett helvete vid den här tiden. Jag fick 7000 kronor i månaden från a-kassan och skulle försörja familjen på det.  Jag fick inget socialbidrag, säger Shideh som var tvungen att låna pengar för att överleva.
  Nu har hennes mål tagits upp av Kammarrätten i Göteborg som gett henne rätt. Domstolen menar att eftersom hon hade ett kontrakt om lön med arbetsgivaren under sjukskrivningsperioden skulle hon haft rätt till sjukpenning trots att hon inte hade några inbokade jobbtider.
  – Det blir lite pengar i alla fall och jag hoppas att andra timvikarier inte drabbas i fortsättningen, säger Sideh som idag är fast anställd hos samma arbetsgivare.

Domen kan ge alla timvikarier med liknande kontrakt rätt till sjukpenning. Det gör att Försäkringskassan överväger om de ska överklaga domen till Högsta Förvaltningsdomstolen för att få klargjort hur reglerna ska tolkas.
  – Det här är en intressant rättsfråga. Vi ska sätta oss ned och diskutera hur vi gör, säger Pernilla Keinestam Lindell, rättslig expert på Försäkringskassan.
  Hur det blir måste vara avgjort innan årsskiftet. Den sista december går tiden för att överklaga ut. Oavsett om målet tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen eller inte kommer Shideh Nikzad att få sina pengar som Kammarrätten slagit fast.
  – Pengarna kommer att betalas ut snarast.
  Kan hon bli återbetalningsskyldig?
  – Nej, det förutsätter att man fått pengar felaktigt och det har hon inte även om en Högsta förvaltningsdomstolen i ett senare skede ändrar domen, säger Pernilla Keinestam Lindell.

Att överklaga

Ett beslut från Försäkringskassan kan överklagas i fyra steg.
  1. inom två veckor efter beslutet kan du begära att Försäkringskassan omprövar det.
  2. Högst två månader efter det nya beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten.
  3. Både Försäkringskassan och du kan överklaga Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten inom två månader.
  4. I sista hand kan Kammarrättsdomen inom två månader överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen.
Förvaltningsrätten prövar alla myndighetsbeslut som överklagas dit. Kammarrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen prövar bara domar de menar kan komma att ändras.
Det går inte att överklaga domar efter tiden för överklagan inte att ändra.