Europafacket har utlyst den 14 november som en dag för protester mot EU:s krispolitik som innebär nedskärningar i social välfärd, uppsägningar av offentligt anställda, lönesänkningar, åsidosättande av kollektivavtal och inskränkningar i fackliga rättigheter.
Denna politik är ivrigt påhejad av och försvaras med starkt engagemang av den svenska regeringen.
Men Europafacket är djupt kritiskt och kräver att kollektivavtalen och de fackliga rättigheterna ska respekteras av EU. Även Europarådets sociala kommitté har reagerat.
Kommittén fann att Grekland, efter påtryckningar från EU–kommissionen, Europeiska Centralbanken och Internationella valutafonden, bröt mot grundläggande rättigheter för arbetstagarna och facken när tiden för provanställningar förlängdes och minimilönerna för dem under 25 år sänktes i strid mot gällande avtal.
Europafacket har föreslagit ett socialt kontrakt som en väg att möta krisen utan att fackliga rättigheter kränks och som skapar efterfrågan samt fler jobb. Men EU:s ledare är kallsinniga och vill inte ha en dialog med Europafacket om hur krisen kan lösas.
Därför vill Europafacket att den 14 november blir en dag för att mobilisera på arbetsplatser, gator och torg för att EU ska tvingas lyssna på vad löntagarna tycker om den förda politiken.
Generalstrejker är utlysta i Grekland, Spanien, Italien och Portugal. I Tyskland, Holland och i flera andra länder genomförs protestmöten. Demonstrationer ska genomföras i Rumänien, Slovenien, Tjeckien och Frankrike. Finska facken uppvaktar landets regering. Danska förbundet FTF har kongress samma dag och tänker uppmärksamma Europafackets protestdag i ett uttalande.
I Sverige genomför de fackliga centralorganisationerna, LO, TCO och SACO, ett gemensamt lunchseminarium om fackliga rättigheter och den ekonomiska krisen- Med vid seminariet är Andreas Stoiminidis från den grekiska fackliga centralorganisationen GSEE.
LO:s ordförande Karl–Petter Thorwaldsson skrev den 6 november ett brev till Spaniens premiärminister Mariano Rajoy Brey med anledning av att de spanska fackens planerade generalstrejk den 14 november.
I brevet kritiserar Karl–Petter Thorwaldsson krispolitiken i EU och dess konsekvenser i Spanien.
Att inte LO skriver ett motsvarande brev till den svenska regeringen beror enligt honom på att LO har valt att tolka den 14 november som i första hand en solidaritetsdag med Sydeuropa. Även om Europafacket i sin appell säger att protesterna 14 november gäller krispolitiken i hela EU, inte bara i Sydeuropa. 
– Visst kunde vi ha gjort mer uppmärksamhet i Sverige för denna dag. Men LO hade aldrig fått svenska löntagare att gå ut generalstrejk för Sydeuropa. Vi hoppas på att istället få stor uppmärksamhet kring vårt seminarium, säger Karl–Petter Thorwaldsson.
Han tillägger att krisen i EU aldrig kan lösas om inte hela EU, även Sverige, i solidaritet är med och löser de enorma skulderna i Grekland och Spanien.
– Det är impopulärt det jag säger. Men vi ska driva detta vidare och göra ett utspel tillsammans med TCO och SACO om skuldfrågan i januari, tillägger han utan att vilja gå in på några detaljer om vad utspelet konkret handlar om.
Karl–Petter Thorwaldsson tillägger att det gemensamma seminariet den 14 november är första steget på vad som ska ske i januari.
– Det är viktigt och handlar inte bara om solidaritet. I dag slår krisen framför allt i Sydeuropa. I morgon kan den drabba oss om inget görs med tanke på den varselvåg som nu drar fram i landet, säger han.